Nr. projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0131/19 „Wzrost konkurencyjności Apteka Szkolenia Sp. z o. o. poprzez realizację specjal. usług doradczych o charakterze rozwojowym – Strategia eksportowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji na wskazanych rynkach zagranicz.”
Całkowita wartość projektu 61 500 PLN, wkład funduszy europejskich 42 500 PLN

Nr. projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0132/19 „Wzrost konkurencyjności Apteka Szkolenia Sp. z o. o. poprzez realizację specjalistycznej usługi doradczej o charakterze rozwojowym – Opracowanie strategii obecności przedsiębiorstwa sprzedaży produktów na platformie Amazon.”
Całkowita wartość projektu 61 500 PLN, wkład funduszy europejskich 42 500 PLN